2021 AYT Konuları ve Soru Dağılımı

2021 Alan Yeterlilik Testi AYT sınavına girecek olan öğrenciler için 2021 YKS AYT Konuları ve Soru Dağılımı siz adaylar için derledik. 2021 AYT Konuları.

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Alan Yeterlilik Testi AYT

Her yıl Haziran ayında ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi AYT sınavına Türkiye’nin dört bir yanında milyonlarca öğrencinin katıldığı bu önemli sınavda karşınıza çıkacak olan sorulara ait konuları ve soru sayısı dağılımlarını sizler için derledik.

2021 AYT Ne Zaman ?

ÖSYM tarafından belirlenen tarihlere göre tarihinde YKS birinci oturumu olan TYT 19 Haziran 2021 tarihinde yapılacak. İkinci oturum AYT ise 20 Haziran 2021 tarihinde ÖSYM’nin belirlediği okullarda yapılacak.

2021 AYT Konuları ve Soru Dağılımı

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı ikinci oturumu olan AYT’de biz öğrencilere Türkçe, Felsefe, Matematik, Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Coğrafya-1, Coğrafya-2, Tarih ve Din Kültürü derslerinden toplam 160 soru sorulacak. Alan Yeterlilik Testi AYT’nin ÖSYM tarafından belirlenen süresi 180 dakikadır. Şimdi ders ders konulara ve soru dağılımlarına bir göz atalım.

Sayısal (MF) bölümleri tercih edecek adaylar 40 Matematik sorusu, 14 Fizik sorusu, 13 Kimya sorusu ve 13 Biyoloji sorusu olmak üzere toplam 80 sorudan sorumludur.

Eşit Ağırlık (TM) bölümleri tercih edecek adaylar 24 Edebiyat sorusu, 40 Matematik sorusu, 10 Tarih sorusu ve 6 Coğrafya-1 sorusu olmak üzere toplam 80 sorudan sorumludur.

Sözel (TS) bölümleri tercih edecek adaylar 40 Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 ve 40 Sosyal Bilimler-2 sorusu olmak üzere toplam 80 sorudan sorumludur.

Konu ve soru dağılımları için aşağıdaki tablolara göz atın. ÖSYM tarzında hazırlanmış ve çıkmış soruları çözmek için Test sayfasına göz atın.

AYT Konuları ve Soru Dağılımı

2021 AYT Edebiyat Konu ve Soru Dağılımı

2021 AYT Edebiyat Konu Dağılımı201120122013201520162017201820192020
Anlam Bilgisi161715182020446
Dil Bilgisi566554
Metinlerin Sınıflandırılması85522
Şiir Bilgisi223333
Edebi Sanatlar11212111
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ve Geçiş Dönemi1321111
Halk Edebiyatı12233122
Divan Edebiyatı436544534
Tanzimat Edebiyatı523231321
Servet-İ Fünun Ve Fecr-İ Ati Edebiyatı223423111
Milli Edebiyat417113111
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı8147121111452
Edebiyat Akımları21111111
TOPLAM SORU SAYISI565656565656242424

2021 AYT Matematik Konu Dağılımı

2021 AYT Matematik Konu Dağılımı201520162017201820192020
Temel Kavramlar633122
Sayı Basamakları13
Bölünebilme Kuralları111
OBEB-OKEK111
Rasyonel Sayılar111
Basit Eşitsizlikler1211
Mutlak Değer1111
Üslü Sayılar1211
Köklü Sayılar112
Çarpanlara Ayırma111
Oran-Orantı11
Kümeler-Kartezyen Çarpım22212
Mantık1141
Fonksiyonlar22222
Polinomlar213122
2.Dereceden Denklemler1111
Parabol1111
Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık – Binom232223
Trigonometri242334
Karmaşık Sayılar332112
Logaritma213233
Diziler111112
Seriler111
Limit12222
Türev75544
İntegral76544
TOPLAM SORU SAYISI505050293230

2021 AYT Geometri Konu ve Soru Dağılımı

2021 AYT Geometri Konu Dağılımı201520162017201820192020
Doğruda ve Üçgende Açı12211
Özel Üçgenler(Dik-ikiz-Eş)622
Açıortay ve Kenarortay
Açı Kenar Bağıntıları1
Üçgende Alan ve Benzerlik213
Çokgenler3121
Noktanın Analitiği211
Doğrunun Analitiği142211
Dönüşüm Geometrisi111
Çember ve Daire53322
Özel Dörtgenler5641
Katı Cisimler422111
Çemberin Analitiği1211
TOPLAM SORU SAYISI30303011810

2021 AYT Fizik Konu ve Soru Dağılımı

2021 AYT Fizik Konu Dağılımı201820192020
Vektörler
Kuvvet, Tork ve Denge111
Kütle Merkezi
Basit Makineler
Hareket11
Newton’un Hareket Yasaları12
İş, Güç ve Enerji II1
Atışlar1
İtme ve Momentum112
Elektrik Alan ve Potansiyel111
Paralel Levhalar ve Sığa
Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet11
İndüksiyon, Alternatif Akım ve Transformatörler121
Çembersel Hareket222
Kütle Çekim ve Kepler Yasaları1
Basit Harmonik Hareket111
Dalga Mekaniği ve Elektromanyetik Dalgalar111
Atom Modelleri
Büyük Patlama ve Radyoaktivite11
Modern Fizik11
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları11
TOPLAM SORU SAYISI141414

2021 AYT Kimya Konu ve Soru Dağılımı

2021 AYT Kimya Konu Dağılımı201520162017201820192020
Kimya Bilimi24
Atom ve Yapısı2211
Periyodik Sistem2211
Kimyasal Türler Arası Etkileşim232
Kimyasal Hesaplamalar11211
Modern Atom Teorisi2
Gazlar112111
Çözeltiler113112
Kimyasal Tepkimelerde Enerji323111
Kimyasal Tepkimelerde Hız1111
Kimyasal Tepkimelerde Denge1211
Asit-Baz Dengesi11121
Çözünürlük Dengesi111
Kimya ve Elektrik223223
Organik Kimya12116431
TOPLAM SORU SAYISI303030131313

2021 AYT Biyoloji Konu ve Soru Dağılımı

2021 AYT Biyoloji Konu Dağılımı201820192020
Sinir Sistemi1
Endokrin Sistem11
Duyu Organları1
Destek ve Hareket Sistemi1
Sindirim Sistemi11
Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi111
Solunum Sistemi11
Boşaltım Sistemi11
Üriner Sistem1
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim
Komünite ve Popülasyon Ekolojisi22
Nükleik Asitler11
Genetik Şifre ve Protein Sentezi312
Canlılık ve Enerji
Fotosentez ve Kemosentez111
Hücresel Solunum11
Bitki Biyolojisi23
Canlılar ve Çevre11
TOPLAM SORU SAYISI131313

2021 AYT Coğrafya-1 Konu ve Soru Dağılımı

2021 AYT Coğrafya-1 Konu Dağılımı201520162017201820192020
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri1
Coğrafi Konum112
Harita Bilgisi11
İç Kuvvetler11-1
Ekosistem2332
İlk Medeniyet ve Şehirler112
Nüfus Politikaları314112
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme21341
Ekonomik Faaliyetler41111
Göç ve Şehirleşme1
Türkiye Ekonomisi855322
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu21
Bölgesel Kalkınma Projeleri111
İklim ve Yer şekilleri525113
Küresel ve Bölgesel Örgütler21
Ülkeler Arası Etkileşimler111
Üretim Alanları ve Ulaşım Ağları111
Bölgeler ve Ülkeler378112
Çevre ve Toplum4953
Doğal Afetler2411
TOPLAM SORU SAYISI383838171717

2021 AYT Tarih Konu ve Soru Dağılımı

2021 AYT Tarih Konu Dağılımı201420152016201720182019
Tarih Bilimi11211
İlk Uygarlıklar22312
İlk Türk Devletleri222311
İslam Tarihi ve Medeniyeti112211
İlk Türk İslam Devletleri431321
Türkiye Tarihi1231
Orta Çağ’da Avrupa212
Beylikten Devlete12
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti1131367
Arayış Yılları12
Yeni ve Yakın Çağ’da Avrupa21
18.Yüzyıl Değişim ve Diploması1
En Uzun Yüzyıl434
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti4341
20.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti13
İnkılap Tarihi Tüm Konular7751
20.Yüzyıl Başlarında Dünya22111
Kurtuluş Savaşı4423
Atatürk İlke ve İnkılapları2112
İkinci Dünya Savaşı334
Soğuk Savaş Dönemi4451
Yumuşama Dönemi211
Küreselleşen Dünya211
TOPLAM SORU SAYISI444444321021

2021 AYT Coğrafya-2 Konu ve Soru Dağılımı

2021 AYT Coğrafya-2 Konu Dağılımı201520162017201820192020
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri1
Coğrafi Konum112
Harita Bilgisi11
İç Kuvvetler1
Ekosistem23332
İlk Medeniyet ve Şehirler112
Nüfus Politikaları314112
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme21341
Ekonomik Faaliyetler41111
Göç ve Şehirleşme1
Türkiye Ekonomisi855322
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu21
Bölgesel Kalkınma Projeleri111
İklim ve Yer şekilleri525113
Küresel ve Bölgesel Örgütler21
Ülkeler Arası Etkileşimler111
Üretim Alanları ve Ulaşım Ağları111
Bölgeler ve Ülkeler378112
Çevre ve Toplum4953
Doğal Afetler2411
TOPLAM SORU SAYISI383838171717

2021 AYT Felsefe Konu ve Soru Dağılımı

2021 AYT Felsefe Konu Dağılımı201820192020
Felsefe ve Bilim1
Bilgi Felsefesi12
Varlık Felsefesi112
Ahlak Felsefesi
Din Felsefesi1
Mantığa Giriş112
Klasik Mantık221
Psikoloji Bilimini Tanıyalım13
Psikolojinin Temel Süreçleri1
Öğrenme Bellek Düşünme21
Sosyolojiye Giriş1
Birey ve Toplum112
Toplumsal Yapı11
Toplumsal Değişme ve Gelişme1
Toplum ve Kültür1
Toplumsal Kurumlar1
TOPLAM SORU SAYISI121212

2021 AYT Din Kültürü Konu ve Soru Dağılımı

2021 AYT DinKültürü Konu Dağılımı201820192020
Dünya ve Ahiret
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed112
Kur’an’da Bazı Kavramlar21
Kur’an’dan Mesajlar111
İnançla İlgili Meseleler1
İslam ve Bilim12
Anadolu’da İslam
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar ve Mezhepler2
Güncel Dini Meseleler
Yaşayan Dinler11
TOPLAM SORU SAYISI666

AYT hakkında sık sorulan sorular

Sayısalcılar hangi derslerin sorularını çözmeli?

Sayısal bölümleri tercih edecek adaylar AYT’de Matematik ve Fen Bilimleri derslerine ait sorulardan sorumludurlar.

Eşit Ağırlık öğrencileri hangi derslerin sorularını çözmeli?

Eşit Ağırlık bölümleri tercih edecek adaylar AYT’de Matematik ve Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 derslerine ait sorulardan sorumludurlar.

Sözel öğrenciler hangi derslerin sorularını çözmeli?

Eşit Ağırlık bölümleri tercih edecek adaylar AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve Sosyal Bilimler 2 derslerine ait sorulardan sorumludurlar.

AYT puanınız ile tercih edebileceğiniz dört yıllık bölümlerin listesini görmek için tıklayın.

KPSS ve ÖSYM haberleri için bizi takip etmeye devam edin.

AYT, TYT ve YDT konularına ve detaylı haber içeriklerine bu linklerden ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir