Kategori: ÖSYM

Tarih Şifreleri – Tarih Sınav Taktikleri

YKS, KPSS, DGS, ALES gibi birçok sınavda soruları çözmenize büyük yarar sağlayacak Tarih şifreleri, tarih kodlamalarını sizin için derledik. Tarih sınav taktikleri.

Sınav taktik editörlerinde derlenmiş tarih şifreleri, tarih kodlamalar veya tarih taktikleri ile YKS, KPSS, DGS gibi birçok ÖSYM/MEB sınavında avantajlı durumda olacaksınız. 20’den fazla tarih şifrelerine yer verdiğimiz bu yazımızda yer alan tüm taktikleri yapışkan not kağıtlara yazarak odanızın bir köşesine yapıştırmanız daha tarih kodlamalarını öğrenmenizi daha kolay hale getirecektir. Tarih şifreleri arasında eksik veya yanlış gördüğünüz yeri yorum kısmında belirtirseniz gerekli düzenlemeleri en kısa sürede yaparız.

I. İnönü Savaşından Sonra Olanlar

Şifresi MİLAT

 • M Moskova Antlaşması
 • İ istiklal Marşı’nın kabulü
 • L Londra Konferansı
 • A Afganistanla dostluk antlaşması
 • T Teşkilatı Esasiye Kanunu

Terakkiperver Halk Fıkrasında Yer Alanlar

Şifresi KARAR

 • K Kazım Karabekir
 • A Ali Fuat Cebesoy
 • R Rauf Orbay
 • A Adnan Adıvar
 • R Refet Bele.

Misakı Milli Maddeleri

Şifresi KABSAR

 • K Kapütülasyonlar
 • A Azınlıklar
 • B Boğazlar
 • S Sınırlar
 • A Araplar
 • R Referandum.

Sadabat Paktı’na Katılan Ülkeler

Şifresi AİIT

 • A Afganistan
 • İ İran
 • I Irak
 • T Türkiye.

Balkan Antantı’na Katılan Ülkeler

Şifresi TAYYAR

 • T Türkiye
 • A
 • Y Yugoslavya
 • Y Yunanistan
 • A
 • R Romanya.

Balkan Savaşına Katılan Devletler

Şifresi BÜYÜSEK

 • B Bulgaristan
 • Ü
 • Y Yunanistan
 • Ü
 • S Sırbistan
 • E
 • K Karadağ.

2. Balkan Savaşına Katılan Devletler

Şifresi ROKSY

 • R Romanya
 • O Osmanlı
 • K Karadağ
 • S Sırbistan
 • Y Yunanistan.

Lozan’da TBMM’nin İstediği Gibi Sonuçlanmayan Maddeler

Şifresi MUHABİR

 • M Musul
 • U
 • H Hatay
 • A
 • B Boğazlar
 • İ
 • R Rum Patrikhanesi (İstanbul).

Mustafa Kemal Atatürk’ün Lozan’da Taviz Verilmemesini İstediği Maddeler

Şifresi KEM

 • K Kapütülasyonlar
 • E Ermenilere toprak verilmesi
 • M Misakı Milli sınırları.

Lozan’da Garantör devletler

Şifresi FİJİ

 • F Fransa
 • İ İngiltere
 • J Japonya
 • İ İtalya.

Lozan’da Sorun Yaratan Maddeler

Şifresi DAYANBE

 • D Dış Borçlar
 • A
 • Y – Yabancı Okullar
 • A
 • N Nüfus Mübadelesi
 • B Boğazlar
 • E Ege Adaları.

Lozan’da Çözülen Konular

Şifresi ASKİ

 • A Azınlıklar
 • S Savaş Tazminatı
 • K Kapütülasyonlar
 • İ istanbul’un durumu.

Lozan’da Çözülemeyen Konular

Şifresi HIRBO

 • H Hatay Sorunu
 • I Irak Sınırı
 • R Rum Patrikhanesi
 • B Boğazlar
 • O Osmanlı Borçları.

Erzurum Kongresine Katılan İller

Şifresi BEST-VAN

 • B Bitlis
 • E Erzurum
 • S Sivas
 • T Trabzon
 • VAN.

Doğu Sınırlarımızın Çizildiği Antlaşmalar

Şifresi GMK

 • G Gümrü Antlaşması
 • M Moskova Antlaşması
 • K Kars Antlaşması.

Atatürk’ün 1. Dünya Savaşı’nda Savaştığı Cepheler

Şifresi SAÇAK

 • S Suriye-Filistin
 • A
 • Ç Çanakkale
 • A
 • K Kafkas.

1. Dünya Savaşı Sonrası Yapılan Antlaşmalar

Şifresi SANATI SEV

 • S Saint Jerman – Avusturya
 • A
 • N Nöyyi – Bulgaristan
 • A
 • T Trianon – Macaristan
 • I
 • S Sevr – Osmanlı
 • E
 • V Versay – Almanya.

Berlin Antlaşması ile Bağımsız Olan Ülkeler

Şifresi SAKAR

 • S Sırbistan
 • A
 • K Karadağ
 • A
 • R Romanya.
Tarih Şifreleri Tarih Sınav Taktikleri

Berlin Antlaşması ile Rusya’ya Verilen Yerler

Şifresi BAK

 • B Batum
 • A Ardahan
 • K Kars.

2. Dünya Savaşı’na Katılan Devletler

Şifresi JİBAR – ARİF

 • J Japonya
 • İ İtalya
 • B Bulgaristan
 • A Almanya
 • R Romanya
 • A ABD
 • R Rusya
 • İ İngiltere
 • F Fransa

Milli Mücadele Yanlısı Basın

Şifresi HAYATİ ABİ

 • H Hakimiyeti Milliye
 • A Albayrak
 • Y Yenigün
 • A Açıkgöz
 • T Tasviri Efkar
 • İ İradei Milliye
 • A Anadolu Ajansı
 • B Bayrak
 • İ İstiklal

Milli Mücadele Yanlısı Olmayan Basın

Şifresi PATİKA

 • P Peyami Sabah
 • A Aydede
 • T Türkçe
 • İ İrsat
 • K Kıyam
 • A Alemdar

Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Siyasi İlişkileri

Şifresi VARİL

 • V Venedik
 • A Avusturya
 • R Rusya
 • İ İran
 • L Lehistan

Kullandığımız Takvimler

Şifresi 12-HACER

 • 12 Hayvanlı Takvim
 • H Hicri Takvim
 • A
 • C Celali Takvim
 • E
 • R Rumi Takvim
 • İ
 • M – Miladi Takvim

Türklerin Kullandığı Alfabeler

Şifresi GUSKAL

 • G Göktürk
 • U Uygur
 • S Sogd
 • K kril
 • A Arap
 • L Latin

Mısırda Kurulan Türk İslam Devletleri

Şifresi TEMA

 • T Tolunoğulları
 • E Eyyübiler
 • M Memlükler
 • A Akşitler.

I. Meşrutiyet Aydınları

Şifresi ZAMAN

 • Z Ziya Paşa
 • A Ahmet Mithat
 • M Mustafa Fazıl Paşa
 • A Ali Suavi
 • N Namık Kemal.

ll. Mahmut Dönemi Askeri Alanda Yapılan Islahatlar

Şifresi SEVDAM

 • S Sekban-ı Cedid
 • E Eşkinci Ocağı
 • V Vaka-i Hayriye
 • D Daruşşa-ı Askeriye
 • A Asakir-i Mansure-i Muhammediye
 • M Mızıka-i Humayun.

Osmanlı’da Salyaneli (Yıllıklı) Eyaletler

Şifresi MUHABBETTE ÇAY

 • M Musul
 • U
 • H Habeş
 • A
 • B Bağdat
 • B Bosna
 • E
 • T Trablusgarp
 • T Tunus
 • E
 • C Cezayir
 • A
 • Y Yemen.

lale Devri Değişim Girişimleri

Şifresi İÇİÇE ÇİM

 • İ İtfaiye örgütü kuruldu
 • Ç Çini, Dokuma, kağıt imalathanesi
 • İ İlk kitaplar basıldı
 • Ç Çeviri hareketleri
 • E
 • Ç Çiçek aşısı
 • İ
 • M Matbaa (İbrahim Müteferika)

lll. Selim Dönemi

Şifresi İNSİYLAF

 • İ İrad-ı Cedid
 • N Nizam-ı Cedid
 • S Sürekli Elçilikler
 • İ İlk devlet matbaası
 • Y Yerli malı özendirildi
 • L Layihalar hazırlattı
 • A Akka kalesinde napolyonu yeni
 • F Fransızca devletin resmi yabancı dili oldu

Abdülmecid Dönemi Islahatlar

Şifresi TIBİDONMİ

 • T Tanzimat Fermanı
 • I Islahat Fermanı
 • B Bank-ı Der Saadet
 • İ İlk dış borç
 • D Demiryolu yapımı
 • O Osmanlı Bankası
 • M Maarif nezareti
 • İ İlk kağıt para basıldı (Kaime).

Abdülaziz Dönemi Islahatlar

Şifresi DEMEDİYİM

 • D Danıştay
 • E
 • M Merkez bankası
 • E
 • D Devlet iflas ettiğini açıkladı (1875)
 • İ
 • Y Yargıtay
 • İ
 • M Mecelle.

ll.Abdülhamit Dönemi Islahatlar

Şifresi l. ll. KADEMESİNDE

 • l. Meşrutiyet
 • ll. Meşrutiyet
 • K Kanun-i Esas-i
 • A
 • D Duyun-u Umumiye
 • E
 • M Mülkiye Mektebi
 • E
 • S Sanay-i Nefise Mektebi
 • İ
 • N
 • D Darül Funun
 • E -.

Islahat Fermanı Esasları

Şifresi MECİDİYEDİM

 • M Müslüman – Gayrimüslim eşitliği
 • E
 • C Cizye kaldırıldı
 • İ
 • D Din- Mezhep hakları
 • İ
 • Y Yerel düzeyde temsil
 • E
 • D Dinsel kurullarda halkın yer alması
 • İ
 • M Millet örgütlenmesinin düzenlenmesi

Islahat Fermanı Özellikleri

Şifresi DAM – AKE – HAYEK

17. Yüzyıl

 • D Disiplin
 • A Asayiş
 • M Maliye

18. Yüzyıl

 • A Askerlik
 • K Kültür
 • E Eğitim

19. Yüzyıl

 • H Hukuk
 • A Askerlik
 • Y Yönetim
 • E Eğitim
 • K Kültür.

l. Mahmut Islahatları

Şifresi HAK

 • H Hendesehane kuruldu
 • A Avrupa ordu düzeni (tabur, bölük,alay)
 • K Kont Dö Bunneval (Humbaracı ocağı)

ll. Mahmut Islahatları

Şifresi SOYADI MUHAMMET NAMI TİPİTİP

 • S Sekban-ı Cedid
 • O
 • Y Yeniçeri ocağı kaldırıldı
 • A Asakir-i Mansure-i Muhamediye
 • D Divan-ı Humayun kaldırıldı
 • I
 • M Memurlar maaşa bağlandı
 • U
 • H Heyeti vükele
 • A
 • M Müsadere kaldırıldı
 • M Muhtarlıklar kuruldu
 • E
 • T Tımar sistemi kaldırıldı
 • N Nüfus – Emlak sayımı yapıldı
 • A
 • M Meclis-i Vala kuruldu
 • I
 • T Tercüme odaları
 • İ İlköğretim zorunlu (İstanbul)
 • P Posta örgütü kuruldu
 • İ
 • T Takvim-i Vekai (İlk resmi gazete)
 • İ İlk Rüştiye Mektebi
 • P Pasaport uygulaması yapıldı.

l. Abdülhamit Islahatları

Şifresi UKİ

 • U Ulufe alım-satımı yasaklandı
 • K Kara Mühendishanesi (Berri Humayun)
 • İ İstihkam okulu açılır.

l. Abdülhamit Islahatları

Şifresi SEYDİ

 • S Sürat Topçuları ocağı kurulur
 • E Eshamu Tahvilat senetleri
 • Y Yabancı uzman (Baron Dö Tot)
 • D Deniz Muhendishanesi (Bahri humayun)
 • İ İç Borçlanma

son yazılar

ALES 2021 Soruları ve Cevapları

ALES 2021 soruları ve cevapları sosyal medya platformlarından paylaşılmaya başlandı. 2021 ALES sorularını ve cevaplarını…

1 hafta ago

Spor Yöneticiliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Spor Yöneticiliği Taban Puanları  ve Spor Yöneticiliği Başarı Sıralamaları 2021 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz tabloda 2021 AYT…

3 hafta ago

Sosyoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Sosyoloji Taban Puanları  ve Sosyoloji Başarı Sıralamaları 2021 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz tabloda 2021 AYT Taban Puanları…

3 hafta ago

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları  ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Başarı Sıralamaları 2021 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz tabloda…

3 hafta ago

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Taban Puanları  ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Başarı Sıralamaları 2021 açıklandı.…

3 hafta ago

Siyaset Bilimi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Siyaset Bilimi Taban Puanları  ve Siyaset Bilimi Başarı Sıralamaları 2021 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz tabloda 2021 AYT…

3 hafta ago

This website uses cookies.